Vi er

Ny-start er beliggende tæt på Hammel - Sabro og Hinnerup og derfor tæt på svømmehal, idrætsanlæg samt andre klub tilbud/skoletilbud. Ny-start er beliggende kun 15 min. fra Aarhus centrum. Ny-start er beliggende i naturskønne omgivelser direkte op til Frijsenborg skov. Vi har en kæmpe have med mange aktivitetsmuligheder. Huset er renoveret og indrettet med værelser til max. 6 unge. Der er en stor fælles stue og standardmøblerede værelse og med mulighed for at præge stilen efter egen smag.

Til professionelle

Til forældrene


For mange familier bliver teenageperioden noget af en prøvelse. For andre glider perioden let og elegant. For andre kommer en anbringelse på tale som løsning på problemerne. Særligt hvis der er højt konfliktniveau, og du ikke aner hvad du skal stille op. Måske bekymrer du dig og føler ikke dine grænser og regler respekteres? Nogle forældre er også vidende om at deres barn har et misbrug af hash og endda kombineret med risikoen for at komme ud i kriminalitet? For nogle familier bliver bekymringerne og problemerne så store, at tanker om en anbringelse kommer i spil. Ny-start kan være et alternativ. Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående kan Ny-start være et alternativ til det familieliv, I har nu. På Ny-start samarbejder vi med jer forældre og søger løsninger sammen. På Ny-start er forældre såvel som den unge velkomne, og vi tilbyder supervision til dig som mor eller far – med fokus på det der fylder for dig i din relation til din teenager. Vi har et ønske om, at den unge i videst muligt omfang holder en god kontakt med jer og jeres øvrige familie og netværk og planlægger sammen med jer hjemmebesøg efter omstændighederne. Det betyder også, at vi, hvis I er skilt, bakker op om de aftaler, der allerede er indgået omkring samvær. I inviteres til at deltage i to årlige statusmøder. Her deltager relevante medarbejdere og jeres rådgiver. Desuden inviteres I til de fælles familiearrangementer, vi afholder. Er du nysgerrig på at høre mere om Ny-start er du/I altid velkomne til at kontakte leder Mette Mandal for en snak eller for et besøg.

Til de unge


For nogle unge kan det være svært at bo hjemme. Nærmest uudholdeligt. Måske fylder skænderierne for meget og påvirker din hverdag negativt? Måske er I uenige om regler? Måske er du begyndt at ryge hash, eller du ryger allerede rigtig meget? Du hænger måske ud med et slæng, der ikke er det rette for dig? Pjækker fra skole og er efterhånden også ret ligeglad med, hvad dine lærere eller rektor siger? – Og måske føler du, at dine forældre er totalt uforstående over for, hvorfor du reagerer som du gør?

For nogle unge kan den eneste løsning være at flytte hjemmefra.
Her på Ny-start kan du bo sammen med andre unge. Der er plads til max. 6 unge under 18 år.  Du har dit eget værelse og har adgang til både inden –og udendørsaktiviteter. For eksempel har vi pool og udendørs motion Vi kan tilbyde dig en hverdag, der ligner andre unges. Bare i en større familie end den, de fleste har. Du skal vide, vi stiller krav til dig:

Det vil sige: Du skal passe din skole, uddannelse, være med til at holde orden og du får faste pligter ligesom de andre unge på Ny-start. Alt i alt lever vi på Ny-start, som andre (store) familier: Vi står op om morgenen, laver madpakker og indkøbslister, passer vores uddannelse eller job, har venner eller familie på besøg, køber ind, tager i biografen, shopper, dyrker vores fritidsaktiviteter, rydder op og gør rent og slapper af.

Har du mest af alt lyst til at starte på en frisk?
Måske har du allerede tilknyttet en rådgiver eller kontaktperson?
Så kan du også drøfte mulighederne med dem.
Ring 22 47 66 76

Faglig tilgang


Vores faglige tilgang er inspireret af kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Vi anvender følgende metoder i den socialfaglige indsats: Miljøpædagogik, kognitiv, adfærdspædagogik, narrativ pædagogik, ressourceorienteret, anerkendende pædagogik. Vi har dog hele tiden øje for, hvor de unge er udviklings- og aldersmæssigt samt kognitivt og følelsesmæssigt, så vi ikke sætter målene for den specifikke unge for højt eller lavt. Dette for at sikre tryghed og undgå unødigt pres.


De faglige mål for Ny-start er:
"At tilbyde et anerkendende miljø, hvor strukturen er tydelig og letaflæselig.
At bibringe de unge synlige rammer, fællesskab og forudsigelighed.
At understøtte de unge i forhold til at se og opsøge nye muligheder, og derved skabe muligheder for uddannelse og arbejde.
At understøtte social læring med målet at øge den unges selvstændighed i forskellige kontekster.
At skabe et miljø, hvor de unge bliver i stand til at kunne håndtere krav og regler, som de møder i hverdagen og i skolesammenhænge såvel som på job."


Samlet set fordrer dette, at vi på Ny-start er ressourcebevidste, ser muligheder, tager ansvar for relationen og med personlig integritet og tydelighed fremmer tryghed og tillid som parametre og afsæt for den unges positive udvikling på sin vej i livet.

Løbende opfølgning
Vi lægger vægt på, at de unge tager ansvar for de beslutninger, som er nødvendige i de valg, de foretager. Vi løser ikke opgaverne for de unge - men vejleder dem, så de unge selv tager stilling og forstår og på sigt formår at handle erfaringsbaseret. For at sikre en løbende opfølgning på den unges udvikling og trivsel, arbejder Ny-start udfra følgende drejebog:

Den unge har fast ugentligt struktureret samtale med vejleder, derudover efter behov. Den unge arbejder med specifikke mål. Senest 3 mdr. efter den unge er flyttet ind, udarbejdes i samarbejde, en udviklingsplan, der skal sikre den unges involvering, udvikling og vejledernes fokus. Mindst hver 6. mdr. afholdes intern konference om den enkelte. Nye aftaler og mål implementeres i samarbejde med den unge og evt. forældre og myndighed. Hver 6. mdr. udarbejdes statusrapport. Rapporten indeholder eksempler på kognitive, motoriske, fysiske, emotionelle og sociale iagttagelser fra hverdagen. Ny-start afholder halvårlige statusmøder med anbringende myndighed for at sikre kontinuitet vedrørende fremadrettede mål. - Ledelsen har det overordnede ansvar for indkaldelse til møder og sikring af deadlines, samt effektevaluering eller effektmålingen qua Dagbogsprogrammet.

Konkret støtte og vejledning med afsæt i forventningsplan
Alle unge på Ny-start har tilknyttet en vejleder. Vejlederen har ansvar for at følge op på de ting, den unge skal have hjælp til ud fra aftaler i forventningsplanen. Der skal laves klare aftaler om i hvilket omfang hjælpen skal tildeles og aftaler om hvad der konkret skal hjælpes og vejledes i. Alle unge på Ny-start får således en "forventningsplan", som udarbejdes i samarbejde med den unges vejleder. Forventningsplanen evalueres gennem forløbet og tilpasses ift. den progression der sker. Der er fællesmøder hver anden uge, hvor de unge får mulighed for indflydelse på stort som småt. Konkret vil vi arbejde ud fra en fast og for den unge en overskuelig struktur i hverdagen. Vi udarbejder skemaer for den unges gøremål og pligter, dette så den unge bedre kan overskue og mestre dagligdagen. På Ny-start får den unge mulighed for at afprøve sig selv med støtte i dels planlægning dels udførelse af de daglige opgaver. Dette med implementering af nye individuelle strategier til brug i hverdagen, der sætter den unge i stand til at træffe anderledes valg og beslutninger, der inkluderer den unge frem for at ekskludere den unge. Vi understøtter den unge i at udvide sit netværk og samtidigt bygger vi bro til omverdenen. Ny-start har et stort netværk indenfor erhvervslivet, så de unge kan afprøve deres drømme i forhold til praktikpladser samt lærepladser.

Kontakt os

Vi vil besvare eventuelle mails og opkald hurtigst muligt.
Kontakt Mette Mandal direkte på tlf. 22 47 66 76