Det er ikke problemet, der er problemet.

 ”Det er ikke problemet, der er problemet".
 
Alle eksisterer i relationer. Nogle gange skal der dog hjælpes og guides mod en bedre udvikling og trivsel.
 
 
 

Ny-Start

 Målgruppe:
 - Begyndende misbrug.
 - Tilknytningsforstyrrelse.
 - Utilpassede unge.
 -  begyndende kriminelle.
 - Unge med ADHD mm
 - Omsorgssvigtede.
 
Der kan tilbydes samme vilkår som på sikrede institutioner, såfremt dette er et behov fra anbringende myndighed. Dette sker som en ekstra særlig foranstaltning og i særdeles tæt samarbejde med anbringende myndighed.
 
Ny-start et et opholdssted efter SEL § 66, stk. 1 nr 5
 
KERNEYDELSE:
  • Ophold med døgnbemandning - herunder sovende nattevagt.
  • Akutanbringelse.
  • Helhedsorienteret indsats.
  • Unge samtaler.
  • Udvidet forældresamarbejde.
  • Seksualvejledning med uddannet seksualvejleder ansat på Ny-start.
  • Støtte i at skabe mere trygge relationer til familie, venner og netværk.
  • Understøttende vejledning til den unge i relation til valg af uddannelse.
  • Samarbejde med anbringende myndighed, forældre, egen læge, misbrugskonsulenter, skoletilbud, klubtilbud og erhvervslivet i nærmiljøet samt Lisbeth Beltov, psykoterapeut. Ekstern samarbejdspartner - psykiater og psykologer.
  • Statusafrapportering.
Ligeledes arbejder vi ud fra arousalskalaen, da vi først og fremmest skal have de unge ned i arousal, inden en udvikling kan begynde.
 
Ny-start lægger stor vægt på, at det er de unges fremtid, vi har med at gøre. Derfor tør vi på Ny-start godt sige nej til anbringelser, da det ikke er alle unge, vi mener, at vi er kompetente til at håndterer. I de tilfælde kan vi dog henvise til andre opholdssteder, som vil være mere egnet.
 

Lad Markusminde være et alternativ.

For nogle unge kan det være rigtigt svært at bo hjemme

Skænderier med forældre og søskende kan overskygge din hverdag og medvirke til, at du bliver trist og frustreret. Måske er I uenige om regler?
 
Du er ikke alene
Måske er du begyndt at ryge hash, eller ryger allerede rigtig meget, og det skaber måske problemer? Du hænger måske ud med et slæng, der ikke er det rette for dig? Pjækker fra skole og er efterhånden også ret ligeglad med, hvad dine lærere eller rektor siger? Måske oplever du dine forældre er helt og aldeles uforstående over for, hvorfor du reagerer som du gør, og du har mest af alt lyst til skride fra det hele. Kan du genkende det? Så er du ikke alene.
 
 
Copyright © 2016 Ny-Start Markusminde. All rights reserved.