Anbefalinger


"Mette er en pige med ben i næsen og er gåpåmod som man kun kan beundre. Mette var souschef det sted jeg var anbragt, og har STOR del i den udvikling jeg har gennemgået. Jeg satte meget stor pris på Mettes lange snakke med mig. Hun gjorde noget de andre ikke kunne, nemlig at forstå mig på et personligt niveau istedet for at give os de svar som pædagogikken måske ville give hvis du læste op af en bog. Hun er ikke bleg for komme med hendes mening, og give en skideballe, men KUN hvis den var på sin plads! Det "drive" Mette hun ligger for dagen er en fantastisk inspiration. Hun brænder virkelig for hvad hun laver, og lader ikke bump på vejen stoppe hende. Jeg er Mette evigt taknemmelig for hendes person, og kunne ikke have kommet hertil hvor jeg er idag uden Mettes hjælp. At hun starter botilbuddet "Ny Start" er beundringsværdigt, og en helt naturlig ting for Mette, for hun har lysten, viljen og ikke mindst evnerne til at hjælpe en masse unge mennesker fremadrettet, og give dem en (som stedet også hentyder til) ny start på deres tilværelse." 

- Anonym” Vi lærte Mette at kende gennem vores søn, som var anbragt i 2 år. Mette var/er fantastisk.

Hun forstod det tankemylder, der var i hans hoved, og vidste hvordan hun skulle takle ham. Hun formåede at give ham tryghed og forståelse, når tingene var svære. Uden Mette var vores søn ikke kommet videre og så godt i havn, som han er i dag. Mette har en fantastisk forståelse for de unge, og hendes overskud og glade energi smitter. Jeg kunne skrive bøger om alt det gode ved Mette og hendes evne til at nå unge, der har det svært….”

 - Pia B. Olsen

Forældre til anbragt ung.
"Billund kommune har anbragt en ung med misbrugsproblemer, relationer ind i det kriminelle miljø, voldelig adfærd og ADHD på Ny-Start.

Kort inde i anbringelsen er der arbejdet positivt med relationen til den unge. Der er hurtigt blevet lagt en plan for skole/uddannelse i samarbejde med UU-vejledere, og den unge startede hurtigt op i et praktikforløb.
Praktikstedet var særligt udvalgt med en ”arbejdsgiver”, der har forståelse for en ung med ovenstående vanskeligheder, hvilket har haft stor betydning for den unge, og derved har følt sig set og mødt.

Der arbejdes fra Ny-Start hurtigt på en kontakt til Børn –og Ungepsykiatrisk ambulatorium for udredning af den endnu ikke reguleret ADHD medicin. Ny-Start har lagt et stort arbejde i at få et godt samarbejde til ambulatoriet.
Ny-Start iværksætter ligeledes straks kontakt til det nærliggende misbrugscenter, hvor den unge med støtte indgår i et tæt og kontinuerligt forløb i forhold til den unges misbrug.
Ny-Start får supervision og løbende konsulent-vejledning af misbrugskonsulent Henrik Rindom.

Kort tid efter viser det sig, at misbrugsproblematikken er langt mere omfattende end antaget, hvorfor kommunen bevilger en ”afrusningstur” for den unge. Ny-Start formår på meget professionel vis at planlægge 10 dage i udlandet, med gode aktiviteter, rammesat og struktureret. Turen er planlagt efter kompetent viden om misbrugsproblematikker generelt, god viden om den unge og ikke mindst god planlægning af den første ”svære” tid efter hjemkomsten.

Der foregår et fint forældresamarbejde under anbringelsen fra personalets side.

Ny-Starts personale opleves som gode samarbejdspartnere, professionelle, ihærdige og fleksible."

- Billund KommuneSkriv til os