Ledige pladser


Ledige pladser kan ses på Tilbudsportalen, LOS eller ved direkte henvendelse til Markusminde, Ny-start.

Visitation

Ved visitation til Markusminde, Ny-start lægges vægt på, at den unge først indskrives, når der foreligger en handleplan. I handleplanen skal indgå, hvilke forventninger du som anbringende myndighed har til både den unges udvikling, anbringelsesperiode samt Markusminde, Ny-start som samarbejdspartner. Det er vores erfaring at det gode samarbejde mellem anbringelsessted, forældre, den unge og myndighed allerede begynder ved udarbejdelse af handleplanen.
Handleplanen betragter vi som et arbejdsredskab og den ligger til grund for vores udviklingsarbejde med den unge og evt. familien. Det er er også udfra handleplanens mål, vi evaluerer mål og pædagogisk praksis.

Skriv til os