Til forældre


For mange familier kan teenageperioden blive noget af en prøvelse. For andre glider perioden let og elegant. For andre kommer en anbringelse på tale som løsning på problemerne.  

Hos Ny-start samarbejder vi med jer forældre og søger løsninger sammen. På Markusminde, Ny-start er forældre såvel som den unges gode kammerater velkomne, og vi tilbyder samtaler til dig som mor eller far – med fokus på det der fylder for dig i din relation til din teenager.

Vi har et ønske om, at den unge holder en god kontakt med jer og jeres øvrige familie og netværk og planlægger sammen med jer hjemmebesøg efter omstændighederne. Det betyder også, at vi, hvis I er skilt, bakker op om de aftaler, der allerede er indgået omkring samvær. I inviteres til at deltage i to årlige statusmøder. Her deltager relevante medarbejdere og jeres rådgiver. Desuden inviteres I til de fælles familiearrangementer, vi afholder.  Derudover er i altid velkomne på Ny-start da vi sammen skal hjælpe Jeres barn/unge med fremtiden.

Er du nysgerrig på at høre mere om Markusminde, Ny-start er du/I altid velkomne til at kontakte leder Mette Mandal for en snak eller for et besøg.

Skriv til os