Til forældre


For mange familier bliver teenageperioden noget af en prøvelse. For andre glider perioden let og elegant. For andre kommer en anbringelse på tale som løsning på problemerne. Særligt hvis der er højt konfliktniveau, og du ikke aner hvad du skal stille op. Måske bekymrer du dig og føler ikke dine grænser og regler respekteres? Nogle forældre er også vidende om at deres barn har et misbrug af hash og endda kombineret med risikoen for at komme ud i kriminalitet? For nogle familier bliver bekymringerne og problemerne så store, at tanker om en anbringelse kommer i spil.

Markusminde, Ny-start kan være et alternativ. Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående kan Markusminde, Ny-start være et alternativ til det familieliv, I har nu. På Markusminde, Ny-start samarbejder vi med jer forældre og søger løsninger sammen. På Markusminde, Ny-start er forældre såvel som den unge velkomne, og vi tilbyder supervision til dig som mor eller far – med fokus på det der fylder for dig i din relation til din teenager.

Vi har et ønske om, at den unge i videst muligt omfang holder en god kontakt med jer og jeres øvrige familie og netværk og planlægger sammen med jer hjemmebesøg efter omstændighederne. Det betyder også, at vi, hvis I er skilt, bakker op om de aftaler, der allerede er indgået omkring samvær. I inviteres til at deltage i to årlige statusmøder. Her deltager relevante medarbejdere og jeres rådgiver. Desuden inviteres I til de fælles familiearrangementer, vi afholder. Er du nysgerrig på at høre mere om Markusminde, Ny-start er du/I altid velkomne til at kontakte leder Mette Mandal for en snak eller for et besøg.

Skriv til os