Til myndigheden


Markusminde, Ny-start er et opholdssted efter SEL. § 66, stk 1 nr 5.

Målgruppen er unge i alderen 14 – 18 år (mulighed for forlængelse til 22 år). Den unge er kendetegnet ved at have sociale adfærdsproblemer, afhængighedsproblematikker, kriminel truet adfærd eller diagnostisk konstateret ADHD. De unge kan desuden have angstrelaterede og ADHD-lignende problematikker. Unge med disse problematikker har ofte behov for et længerevarende ophold med pædagogisk støtte. Ligesom omsorg i trygge overskuelige rammer efter en tid med måske mange skift, efterskoleophold eller konflikter i hjemmet kan skabe balance og ro for den unge og forældrene. De unge er desuden kendetegnet ved at have vanskeligheder i relation til skole, netværk og ikke sjældent ringe tillid og mistillid til voksne, ligesom de unge kan have været udsat for omsorgssvigt med forskellige følelsesmæssige følgevirkninger. I særlige tilfælde har vi anbragte unge, der er til fare for sig selv eller andre. Dette under særlige vilkår og rammer -og med en bestemt sikret pædagogisk indsats.

 

Vores kerneydelser:

Ophold – med døgnbemanding

Akutanbringelse

Helhedsorienteret indsats

Unge samtaler

Forældresamarbejde

Seksualvejledning

Støtte i at skabe mere trygge relationer til familie, venner og netværk

Understøttende vejledning til den unge i relation til valg af uddannelse

Samarbejde med anbringende myndighed, forældre, egen læge, misbrugskonsulenter, skoletilbud, klubtilbud og erhvervslivet i nærmiljøet.

Ekstern samarbejde – psykiater og psykologer. ift. medicin.

Statusafrapportering.

Neuropædagogik

Pædagogisk observation icd 10

 

Markusminde, Ny-start tilbyder desuden særligt sikrede indsatser. Markusminde, Ny-start har en anerkendende respektfuld relationsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte unges håb, ønsker og drømme. Vi vælger den pædagogiske tilgang udfra den unges handleplaner og selvfølgeligt med en forståelse for den unges ønske – dette med henblik på at øge motivationen for at skabe positive forandringer. Vi ønsker via vores samarbejde med den unge at arbejde med at skabe et mere positivt livssyn – både for den unge selv,den unges omgivelser og ikke mindst med øje for at den unge ser nye muligheder og øger troen på sig selv.


Normering

Markusminde, Ny-start er normeringen beregnet til otte personaler – heraf en leder og en nattevagt. Alle medarbejdere har en pædagog/social faglig uddannelse – med erfaring fra opholdssteder samt en bred viden om udsatte unge. Markusminde, Ny-start har tilknyttet en seksualvejleder, samt lærer og socialrådgiver. Medarbejderne og ledelse får faglig-, personlig- og teamsupervision 8 – 10 gange om året. Du kan læse mere om Markusminde, Ny-start herpå siden – ligesom du er velkommen til at kontakte leder Mette Mandal for yderligere information eller besøg.

 

Skriv til os